شرایط و مقررات

شرایط کنسلی پکیج های مدرسه فوتبال

 

در صورتیکه انصراف قبل از 3 روز مانده به شروع کلاسها باشد، پس از کسر 25% مبلغ شهریه، مابقی مستردد می گردد .

در صورتیکه انصراف در فاصله 3 روز مانده به شروع کلاس و یا بعد از شروع کلاس باید، به هیچ عنوان هیچ وجهی به داوطلب عودت داده نمیشود . 

در صورتیکه انصراف پس از حضور در کلاس (حتی حضور برای یک جلسه) هیچگونه وجهی تحت هیچ شرایطی به آموزنده عودت داده نمی شود .