آکادمی کیا 0 - 0 نوردرفیلند (رده سنی 15 سال)

مرحله گروهی